Succéteorin som stämmer i praktiken

CjCyBY4WUAAWxo4Tv-serien “The big bang theory”, om fysikerna Sheldon Cooper och Leonard Hofstadter, grannen Penny, servitris och skådespelerska in spe, och deras vänner går nu på nionde säsongen. Den har gett fysikern ett ansikte, och upphovsmännen får nu det nyinstiftade Torsten Wiesel Midnight sun award, för “att ha fört in vetenskap i vardagsrum och på laptops världen runt i ett oemotståndligt komediformat.”

Seriens vetenskaplige rådgivare David Saltzberg, professor i högenergifysik vid University of California i Los Angeles, ser till att all vetenskap blir rätt – och skriver alla formler på forskarnas whiteboardtavlor.

Möjlig ny upptäckt större än Higgspartikeln

Cie2LHqW0AAAJx9

Det är det första riktigt nya på många decennier. Det passar inte alls in i modellerna, utan är något fullständigt oväntat.

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, pratar om vad som kan vara en ny, okänd partikel, och dörren in till helt ny fysik.

Första detaljerade kartan visar språket i vår hjärna

Illustration: Alexander Huth

Illustration: Alexander Huth/The Regents of the University of California

Alexander Huths forskning är fascinerande: Hans försökspersoner fick lyssna på podden The Moth – där människor berättar sanna historier från sina liv – samtidigt som hjärnaktiviteten mättes med en magnetkamera. Sedan pusslade Alexander Huth och hans medarbetare ihop en karta över var i hjärnan olika ord sitter. Resultatet blev överraskande – inte minst för att kartorna var så lika från person till person, och att en mycket större del av båda hjärnhalvorna var inblandade än vi trott. Läs min artikel här, och undersök gärna kartan själv (det krävs en snabb och modern webbläsare).