Tal och föredrag

12 oktober 2016: Dialog, digitalisering, delaktighet – VA-dagen 2016 om öppen vetenskap.

27 maj 2016: Science in Fiction. Tal vid seminariet “Science in Fiction – How The Big Bang Theory brought science to the top comedy ratings” på Kungliga Vetenskapsakademien.

12 maj 2016: Mörk choklad gör dig smal och amning gör dig smart? Föredrag på Jönköping University

19 april 2016: Vetenskapsjournalistens vardag. Föredrag vid seminariet Så når du ut i media vid Malmö högskola.

21 januari 2016: Big bang eller varde ljus? Föreläsning för Humanisterna i Visby

24 november 2015: Hur väljer och prioriterar media mellan vetenskapsnyheter? Föredrag vid KSLA:s seminarium Scientist responsibility for transforming knowledge into policy

16 november 2015: Behövs verkligen vetenskapsjournalister? Alumnföreläsning vid Institutionen för media och informatik vid Uppsala universitet.

11 november 2015: Att vara en redaktör på största morgontidningen. Föredrag på seminariet Här växer vetenskapsjournalistiken

27 januari 2015: Big bang eller varde ljus? Föreläsning för Senioruniversitetet

15 september 2014: Från partiklar till artiklar – från Cern till DN. Föredrag för Stockholms Amatörastronomer.

Dataspelet som avslöjar växthusgaserna (föredrag i Missionskyrkan, Uppsala)

Higgspartikeln (föredrag för Vetenskap och folkbildning, Uppsala)

Jubileumstal, Teknisk fysik i Uppsala 50 år

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.