Priser och utmärkelser

Karin Gierows pris “för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst” från Svenska Akademien 2022.

Natur och Kulturs populärvetenskapliga pris 2018

Årets folkbildare 2016, tillsammans med medicinreporter Amina Manzoor.

Arbetslivserfarenhet

Vetenskapsredaktör, Dagens Nyheter, augusti 2013 – 

Vetenskapsredaktör och ansvarig för vetenskapsbevakningen på Dagens Nyheter.

Journalistpraktikant, Vetenskapsradion, april 2013

Praktikant och reporter på Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Research Scholar, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Österrike, oktober 2010 – april 2011

Utveckling och uppdatering av GAINS-modellen (Greenhouse Gas – Air Pollution Interactions and Synergies). GAINS är en datormodell utvecklad för EU-kommissionen. Modellen beräknar utsläpp av växthusgaser från alla typer av aktiviteter för världens länder fram till år 2050, samt möjliga tekniker och kostnader för att reducera utsläppen.

Frilansande vetenskapsreporter och skribent, 2003 –

Artiklar främst om fysik, matematik och astronomi för tidningar och myndigheter, däribland Dagens Nyheter, Forskning & Framsteg, Ingenjören, tidskriften SANS, Rymdbolaget, Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet. En publicerad bok om de vetenskapliga bristerna i kreationism och intelligent design, ”Big Bang eller Varde Ljus – skapelsemyten som pseudovetenskap”, Wahlström & Widstrand 2006-04.

Inbjuden talare vid alumnimötet för studenter från Uppsala Tekniska Högskola i november 2006.

Jubileumstalare vid 50-årsjubileet för Teknisk Fysik i Uppsala, april 2012.

Vikarierande vetenskapsreporter, Dagens Nyheter, november – december 2003, februari – maj 2004, augusti 2004 – januari 2005

Reporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion.

Forskare, Uppsala universitet, Institutionen för strålningsvetenskap, juli – december 2003

Ansvarig för utvecklingen av en MySQL-databas för NorduGrid, ett samarbete mellan nordiska universitet för att sammankoppla datorer i en så kallad grid.

Systemutvecklare och konsult, Parallel Consulting Group/ Icon Medialab AB, november 1998 – juli 2002

Systemutveckling främst i Java med JSP, krav och testplanering, databasadministration och utbildning. Utveckling av och undervisning på en kurs om objektorienterad programmering.

Parallel Consulting Group var ett IT-konsultföretag, specialiserat på internetsäkerhet för banker och liknande. 1999 köptes företaget upp av Icon Medialab AB.

Forskare, Institutionen för strålningsvetenskap, Uppsala universitet, augusti – september 1998

Dataanalys för DELPHI-gruppen.

Doktorand och lärare, Institutionen för strålningsvetenskap, Uppsala universitet, Juni 1993 – juni 1998

Utveckling av metoder för mönsterigenkänning i experimentell högenergifysik. Forskningen utfördes vid DELPHI-detektorn på LEP-acceleratorn vid CERN i Geneve, Schweiz.

Avhandlingens titel: ”Production asymmetry of strange quarks in electron-positron annihilations at LEP.”

Tjänsten innefattade 20 procents laboratorieundervisning på kurser i ellära och partikelfysik.

Inbjuden talare till RICH’98, The 3rd International Workshop on Ring Imaging Cherenkov Detectors, Ein-Gedi, Israel, november 1998.

Utbildning

Journalistik, Uppsala universitet, 2002 – 2003 

Teknologie doktor i högenergifysik, Institutionen för strålningsvetenskap, Uppsala universitet, 1993 – 1998

Civilingenjör, Teknisk fysik, inriktning: strålningsvetenskap, Uppsala universitet, 1988 – 1993

Naturvetenskaplig linje, sista året, Gymnase d’Yverdon, Yverdon, Schweiz, 1987-1988

Naturvetenskaplig linje, Karolinska skolan, Örebro, 1984-1987

Övrigt

Bosatt i Wien i Österrike oktober 2005 – juni 2011