Tekniken som tar över ditt arbete

Screen Shot 2015-04-19 at 07.56.40

 

När min storebror började första klass 1969 hälsade läraren klassen välkomna med orden

När ni blir stora kommer hälften av er att ha jobb som inte finns i dag.

En hälsning till sjuåringar i dag skulle kunna vara den motsatta. Om tjugo år kan hälften av alla jobb som finns i dag ha försvunnit eftersom datorer och robotar utför dem bättre, billigare och effektivare. På tisdag träffas ingenjörer, humanister och samhällsvetare på KTH för att diskutera vad det kan innebära för samhället. Läs mer här.

Människor behövs inte när datorer tar över

Screen Shot 2014-08-31 at 08.23.38Just nu, i valrörelsens slutskede, tävlar partierna om vem som kan garantera flest nya jobb. Men utvecklingen ser ut att gå åt rakt motsatt håll, enligt den amerikanske ekonomen Andrew McAfee:

När teknologin kan klara av mer och mer kommer vi att behöva vissa människor mindre och mindre.

I Sverige kan 2,5 miljoner jobb försvinna och ersättas av digital teknik de närmaste tjugo åren, enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning.

Andrew McAfee är medförfattare till den mycket läsvärda boken “The Second Machine Age“, och precis som den industriella revolutionen först tömde jordbruksfälten och sedan fabrikerna på arbetare är det nu dags för kontoren att tömmas, enligt honom.

Jag skulle inte vilja vara en medelbegåvad, medelutbildad tjänsteman i den värld vi mycket snabbt håller på att skapa.

För att våra barn ska klara sig i den framtid vi är på väg emot bör skolan lära dem sådant som datorer ännu inte kan.

Ännu har jag aldrig sett en kreativ dator. Jag har aldrig sett en dator som är innovativ. Jag har aldrig sett en dator med smak, eller en som själv vet vilket problem den ska ta itu med härnäst. Fortfarande är människor bättre på empati och medkänsla, och på förhandling och ledarskap. Det är sådant undervisningen borde handla om.

Läs hela min intervju med McAfee här.