DNA avgör infekterad konflikt om 8 500 år gammalt skelett

Foto: AFP

Foto: AP

8 500 år gammalt dna löser en långvarig och infekterad konflikt mellan forskare och representanter för Amerikas urbefolkning. Kennewickmannen, som hittades för 9 år sedan i Colombiafloden i staten Washington, är verkligen mycket nära släkt med urbefolkningen, trots att andra forskare har hävdat att han inte kan vara det. Eske Willerslev från centret för geogenetik vid Naturhistoriska museet i Köpenhamn och hans medarbetare har gjort ett enastående jobb, inte minst i att förankra sitt arbete med uramerikanerna.