Regler finns för att skydda de utsatta

Mina kolleger Mikael Delin och Amina Manzoor avslöjar fler regelbrott vid Karolinska sjukhuset: läkare gav tre svårt sjuka och för tidigt födda spädbarn injektioner med stamceller utan rätt tillstånd, och presenterade sedan resultaten på en konferens trots att behandlingarna inte hade genomgått etisk prövning, som krävs för medicinsk forskning. Jag har skrivit en kommentar om att det är lätt att förstå både läkare och föräldrar, men att reglerna finns för att skydda oss när vi är som mest utsatta och sårbara. Därför är extra viktiga i vården av något av det mest sårbara och utsatta som går att tänka sig: svårt sjuka nyfödda spädbarn.

Strul försenar studie om dödlig sjukdom

Flera hundra svenskar dör varje år av att stora kroppspulsådern i magen brister. En ny stor studie på sju sjukhus skulle undersöka om en medicin kan hjälpa och förebygga. Men studien, och många andra forskningsprojekt, kan inte bli godkända eftersom etikprövningsnämnden i Uppsala saknar ordförande sedan årsskiftet.

Det är som under tsunamin: Vad ska man med ett regeringskansli till om de inte kan agera när det händer sådana här saker? Det är svårt nog ändå att bedriva forskning i det här landet,

säger Martin Björck, professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet. Läs mer här den 5 januari och när som helst här för prenumeranter.