Strul försenar studie om dödlig sjukdom

Flera hundra svenskar dör varje år av att stora kroppspulsådern i magen brister. En ny stor studie på sju sjukhus skulle undersöka om en medicin kan hjälpa och förebygga. Men studien, och många andra forskningsprojekt, kan inte bli godkända eftersom etikprövningsnämnden i Uppsala saknar ordförande sedan årsskiftet.

Det är som under tsunamin: Vad ska man med ett regeringskansli till om de inte kan agera när det händer sådana här saker? Det är svårt nog ändå att bedriva forskning i det här landet,

säger Martin Björck, professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet. Läs mer här den 5 januari och när som helst här för prenumeranter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.