Sociologi på nätet

COM9l2mUAAA-u1c

Våra digitala spår ger sociologer helt nya möjligheter att forska om mänskligt beteende. Jure Leskovec har hittat metoder för att se vilka som stannar på ett jobb, hur vi tar oss in i en ny grupp genom att lära oss språket, och vem som blir ett internettroll:

Troll dras till varandra och letar efter möjligheter att bråka. Om du diskuterar med troll är sannolikheten större för att du själv är på väg att bli ett.

Robin Dunbar menar att vi vår hjärna bara kan hantera ett visst antal relationer, oavsett om det är på nätet eller utanför.