Föroreningar ökar risk för låg vikt hos nyfödda

Småpartiklar i luften ökar risken för låg födelsevikt hos barn även på nivåer långt under EU:s gränsvärden, enligt en stor europeisk studie.

För det enskilda barnet är risken mycket större om mamman röker. Men i hela befolkningen är det ungefär lika många barn som föds underviktiga beroende på rökning som beroende på luftföroreningar.

Göran Pershagen, Karolinska institutet, ledare för den svenska delen av undersökningen