Vår tids katedraler byggs i Lund

Att bygga Lunds domkyrka var också ett internationellt projekt. Byggmästarna var från Tyskland och Italien, och stenhuggarna kom från hela Europa. De här anläggningarna är vår tids katedraler

I våras besökte jag ESS och MAX IV, två stora och rätt olika anläggningar för materialforskning som byggs utanför Lund. Mats Lindroos är ansvarig för ESS accelerator, och hans jämförelse med katedralbyggen är träffande, på många sätt. Läs mer här.