Första detaljerade kartan visar språket i vår hjärna

Illustration: Alexander Huth

Illustration: Alexander Huth/The Regents of the University of California

Alexander Huths forskning är fascinerande: Hans försökspersoner fick lyssna på podden The Moth – där människor berättar sanna historier från sina liv – samtidigt som hjärnaktiviteten mättes med en magnetkamera. Sedan pusslade Alexander Huth och hans medarbetare ihop en karta över var i hjärnan olika ord sitter. Resultatet blev överraskande – inte minst för att kartorna var så lika från person till person, och att en mycket större del av båda hjärnhalvorna var inblandade än vi trott. Läs min artikel här, och undersök gärna kartan själv (det krävs en snabb och modern webbläsare).


 

 

Medvetandet skiljer oss från datorerna

originalProgrammet Alphago slog världsmästaren Lee Sedol i det urgamla asiatiska spelet Go, men kan inte uppleva hur det är att ha sitt barn i knät, äta glass eller få en puss eftersom det saknar medvetande.

Att vi har medvetande är däremot det enda vi kan vara absolut säkra på, enligt René Descartes. Neurologen Christof Koch, som leder Alleninstitutet för hjärnforskning i Seattle i USA, har en del halsbrytande teorier om vad medvetande är, och om vi kan bygga en medveten maskin.