Nytt ur går 1 sekund fel på 15 miljarder år

Universum är 13,7 miljarder år gammalt. Det nya atomuret som amerikanska forskare har konstruerat, som mäter vibrationer i strontiumatomer, drar sig bara en sekund på 15 miljarder år. Läs mer här.

Kommentar på Twitter: