Kronisk smärta skiljer könen

Olika processer i immunförsvaret är inblandade när hanmöss och honmöss utvecklar kronisk värk. Om samma könsskillnader finns hos människor betyder det att mycket smärtforskning måste göras om: i stort sett alla studier görs på rått- och mushannar, och den stora majoriteten av patienter som lider av kronisk smärta är kvinnor. Läs mer här.