Matematik som skönhet och njutning

Julia_set_(ice)

Vacker matematik: En så kallad Juliafraktial

Entusiasm är lika smittsamt som gäspningar.

Det sa den nederländske matematikern Hendrik Lenstra när jag intervjuade honom. Och visade att det stämmer. På måndag, tisdag och onsdag nästa vecka är han i Umeå för att delta i mötet Workshop on Beauty and Explanation in Mathematics. Läs här den 9 mars och när som helst här med prenumeration vad han och några av de andra talarna säger om matematikens skönhet.

Manya Sundström som ordnar mötet arbetade tidigare som lärare, och är bekymrad över att skolan inte lyckas förmedla hur vacker matematiken är till eleverna:

Skulle inte du tycka att det vore helt galet om musikundervisningen i skolan bara gick ut på att barnen fick sitta och öva skalor, utan att någonsin få höra en symfoni eller ett musikstycke? Men det är så vi lär ut matematik. Vi lär dem teorin men sätter aldrig ihop det till helheten som kan ge skönhetsupplevelsen. Eleverna får aldrig göra riktig matematik.