Neutrinon och ljusets hastighet

Min essä om partiklar som är snabbare än ljuset och vad det skulle leda till finns att läsa i senaste numret av Sans. Nu vet vi att det var en felmätning – neutrinerna i Italien bröt aldrig mot kosmos hastighetsbegränsning – och i essän förklarar jag varför detta var väntat, av de flesta fysiker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.