Frågesporten om vetenskapsåret 2014 som publicerades i tidningen den 4 januari finns nu också på nätet. Fast det är inte längre möjligt att vinna bokpaketet.

Varsågod! En ledtråd till varje fråga:

1. Vad upptäckte medicinpristagarna May-Britt och Edvard Moser?

2. Vad ska rymdsonden Rosetta göra under 2015?

3. Albert Einsteins brev och anteckningar finns nu tillgängliga på nätet. För vad belönades han med Nobelpriset?

4. Vad säger IPCC:s femte rapport om klimatet?

5. Kemipristagarna Stefan Hell, Eric Betzig och W E Moerner lyckades spränga ett hinder som de flesta trodde var absolut. Vad kallas den fysikaliska lag de tog sig förbi?

6. Hur upptäcktes det hotande bergsskredet på norska fjället Mannen?

7. Vad hände när butiker införde möjligheten att skänka pant för burkar och tomglas till välgörenhet?

8. Jack Uppskäraren påstods vara identifierad med mitokondrie-dna. Hur starkt är bevisvärdet?

9. Svenska och österrikiska forskare har för första gången mätt en viss egenskap hos en exoplanet, en planet i ett annat solsystem. Vilken?

10. Analysen av ett 48.000 år gammalt lårben från Sibirien visade att:

11. Ett stort och dyrt forskningsprojekt lett från Sverige presenterade under hösten en karta över människokroppens byggstenar: proteinerna. Vilket av kroppens organ har flest egna proteiner?

12. Materialprofessorn Michel Barsoum har en teori om pyramiderna. Vad vill han bevisa?

13. Högt blodtryck och tobaksrökning är de två faktorer som förkortar livet mest i världen. Vad kommer på plats tre?

14. Projektet JCESR beskrivs med 5-5-5: Inom 5 år ska?

15. Varför tar svenska forskare vattenprov ur en källa på Island varje vecka sedan 2008?

16. Vad är singulariteten som kosmologen Stephen Hawking varnar för?

17. Tekniken CRISPR/Cas har revolutionerat sitt forskningsområde. Vad kan den göra?

18. En grupp amerikanska läkare fick ett 2014 års IgNobelpris för en ovanlig metod att stoppa näsblod. Vilken?

19. Vi kan vara på väg mot ett nytt Maunderminimum. Vad innebär det?

20. Forskare flyttade vandrande pinnar mellan olika buskar. Vad undersökte de?

21. Peter Molnar fick Crafoordpriset. Han har bland annat visat att:

22. Varför har organisationen CTBTO ett nätverk av mätstationer över hela världen?

23. Det lades fram bevis för inflationsteorin som sedan dämpades. Vad beskriver teorin?

24. Eumelanin har utvunnits ur skinn från gamla djurfossil. Vad visar det?

25. Vilken ekvation brukar kallas världens vackraste matematiska formel?

Vad vet du om aktuell forskning?
Tagged on:         

One thought on “Vad vet du om aktuell forskning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.