B_jc9ukUIAA0AGR Sherlock Holmes eller Hermione Granger? Idéer om manliga genier och hårt arbetande duktiga kvinnor påverkar också hur kvinnor och män bedöms som forskare och vilka ämnen de väljer att ägna sig åt, enligt en amerikansk studie. Läs mer här.

Stereotyper styr hur kvinnor och män forskar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.