Scientist responsibility for transforming knowledge into policy

Kungliga skogs- och lantbruksakademien KSLA ordnar ett seminarium om vetenskapskommunikation och vetenskapens roll i beslutsfattandet. Jag representerar media, och håller ett föredrag med titeln Hur väljer och prioriterar media mellan vetenskapsnyheter?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.