Klimatförändringarna kan ge ännu värre flyktingkatastrofer när torka, översvämningar, brist på rent vatten och extremt väder leder till fattigdom, matbrist, politisk oro, krig och konflikter. Och det är viktigt att inte dra ned på biståndet, menar bland andra statsvetaren Malin Mobjörk.

Det är politiskt viktigt att vi inte väljer mellan att hjälpa där eller här. Det måste vara både och. Därför är det fel att låta biståndsbudgeten bära flyktingmottagandet eftersom det kan innebära minskade satsningar på förebyggande åtgärder. Många delar av samhället måste vara med och bekosta detta, annars kommer vi att ställas inför omfattande humanitära katastrofer.

Läs mer här.

Expert: Bantat bistånd kan ge klimatflykt
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.