Skriva bok: Dag 24

Om någon utomstående skulle läsa mina transkriberade intervjuer skulle hon lätt kunna få för sig att boken ska handla om the Brian (som dessutom är en “female Brian” och organiserad annorlunda! Mer effektivt, kanske?). Brain blir nästan alltid brian när jag skriver snabbt (och det finns många brains i intervjuerna).

Så, ytterligare ett boktitelförslag:

Life of Brain

(Ja, jag hittar ut själv.)

(Deadline-status:

  • 2000 tecken om dagen. Check. Svårare än väntat, hittills.
  • Transkribering. Inte klart. Men gårdagen tillbringades oplanerat i väntrum på olika vårdinrättningar – och den här forskaren pratar dessutom FORT, OTYDLIGT och på DIALEKT. Ny deadline: måndag.)

2 thoughts on “Skriva bok: Dag 24

Leave a Reply to Maria Gunther Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.