Mirakelmedicinen som blev ett dödligt hot

Den moderna medicinen är det viktigaste av alla vetenskapliga framsteg människan gjort, sa min pappa. Men kanske är vi på väg mot en värld där lunginflammation åter är en dödlig sjukdom, som i hans barndom.

25 personer träffas nu i Uppsala för att diskutera antibiotikaresistens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.