Toaletter och rena händer räddar folks liv

cq7jenpxyaa2ywr

“Vatten för hållbar utveckling” är temat för årets Stockholm World Water Week. Efter lunginflammation är diarréer från förorenat vatten och dålig hygien den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. De barn som överlever diarréerna kan ändå bli skadade för livet.

Forskare: Barn fungerar likadant som forskare

Screen Shot 2015-04-05 at 07.33.26

Eller riktigare: forskare fungerar likadant som barn.

Barn har faktiskt en mycket sofistikerad bild av hur världen fungerar. Det vet vi eftersom de blir förvånade och extra intresserade när de ser något oväntat eller något som borde vara omöjligt. Nu har vi för första gången kunnat visa att barn även funderar ut hypoteser som de testar för att kunna förklara vad som hände.

Läs mer här.

Leka för livet

Att leka är viktigare än någonsin när vi lever i en tid där vi inte längre vet vad barnen behöver kunna för att klara sig i framtiden, enligt lekforskaren Bo Stjerne Thomsen. Lek, även med bra digitala spel, lär barn att lära. Lek med klossar utvecklar logiskt och tredimensionellt tänkande. Men det viktigaste är attityden hos lärare och föräldrar. Två artiklar om detta i DN i dag: här och här den 29 september, och när som helst här och här för prenumeranter.