Att leka är viktigare än någonsin när vi lever i en tid där vi inte längre vet vad barnen behöver kunna för att klara sig i framtiden, enligt lekforskaren Bo Stjerne Thomsen. Lek, även med bra digitala spel, lär barn att lära. Lek med klossar utvecklar logiskt och tredimensionellt tänkande. Men det viktigaste är attityden hos lärare och föräldrar. Två artiklar om detta i DN i dag: här och här den 29 september, och när som helst här och här för prenumeranter.

Leka för livet
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.