Vår tids katedraler byggs i Lund

Att bygga Lunds domkyrka var också ett internationellt projekt. Byggmästarna var från Tyskland och Italien, och stenhuggarna kom från hela Europa. De här anläggningarna är vår tids katedraler

I våras besökte jag ESS och MAX IV, två stora och rätt olika anläggningar för materialforskning som byggs utanför Lund. Mats Lindroos är ansvarig för ESS accelerator, och hans jämförelse med katedralbyggen är träffande, på många sätt. Läs mer här.

Forskarna hittade spår av de första bönderna

I sex veckor får jag den stora äran att göra vetenskapssidan i Dagens Nyheter tillsammans med Karin Bojs, som har sagt upp sig som vetenskapsredaktör på tidningen för att ägna sig åt egna projekt. Nu ska hon skriva krönikan och jag en stor vetenskapsartikel.

På premiären idag skriver jag om hur spår av Sveriges allra första bönder har hittats på platsen där forskningscentret ESS ska byggas. Länken är aktiv för alla i 24 timmar, därefter bara för prenumeranter.