Regler finns för att skydda de utsatta

Mina kolleger Mikael Delin och Amina Manzoor avslöjar fler regelbrott vid Karolinska sjukhuset: läkare gav tre svårt sjuka och för tidigt födda spädbarn injektioner med stamceller utan rätt tillstånd, och presenterade sedan resultaten på en konferens trots att behandlingarna inte hade genomgått etisk prövning, som krävs för medicinsk forskning. Jag har skrivit en kommentar om att det är lätt att förstå både läkare och föräldrar, men att reglerna finns för att skydda oss när vi är som mest utsatta och sårbara. Därför är extra viktiga i vården av något av det mest sårbara och utsatta som går att tänka sig: svårt sjuka nyfödda spädbarn.

“Dags att plocka fram etiken i klimatfrågan”

Man vill känna sig som en god människa men också ha mycket pengar.

Det säger Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, om en undersökning om hur människors beteende ändrades när det började dyka upp pantautomater där det var möjligt att donera panten till välgörande ändamål. Vad hände? Jo, mängden flaskor och burkar som pantades i butikerna med donationsknapp gick ned. Folk valde – kanske halvt omedvetet – att panta någon annanstans, där valet inte fanns, och de inte behövde känna sig själviska om de behöll pengarna själva.

Samma mekanismer kan förklara hur vi hanterar klimathotet, menar Olof Johansson-Stenman. Läs mer här (bara för prenumeranter).

Maskiner i kroppen väcker hopp – och oro

Blinda kan se, lama kan gå, och ryggmärgsskadade kan kontrollera urinblåsan – med elektronik i kroppen. Men det är långt kvar till en handprotes som kan spela piano.

Vi står inför en framtid med fantastiska medicinska möjligheter, och svåra etiska problem. Läs mer här den 10 november och här för DN-prenumeranter.