Man vill känna sig som en god människa men också ha mycket pengar.

Det säger Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, om en undersökning om hur människors beteende ändrades när det började dyka upp pantautomater där det var möjligt att donera panten till välgörande ändamål. Vad hände? Jo, mängden flaskor och burkar som pantades i butikerna med donationsknapp gick ned. Folk valde – kanske halvt omedvetet – att panta någon annanstans, där valet inte fanns, och de inte behövde känna sig själviska om de behöll pengarna själva.

Samma mekanismer kan förklara hur vi hanterar klimathotet, menar Olof Johansson-Stenman. Läs mer här (bara för prenumeranter).

“Dags att plocka fram etiken i klimatfrågan”
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.