Tekniken är banbrytande – men utsläppen ökar

Stort reportage av Martin Gelin i DN i dag om nya guldruschen i USA: skifferolja och skiffergas. Jag skriver en kort kommentar om några av miljökonsekvenserna med den nya tekniken (här den 4 januari och när som helst här för prenumeranter). När världens ledare inte lyckas komma fram till ett bindande avtal om att beränsa utsläppen av metan leder utvinningen ovillkorligen till mer metanutsläpp.

Jag skrev en längre artikel om miljökonsekvenserna av skiffergas åt Forskning & Framsteg i somras.

Fracking: Den nya gasen – en ödesfråga

Vi lever i gasens guldålder enligt internationella energirådet IEA. Skiffergas, naturgas insprängd i skiffer, kan nu utvinnas och tas upp med hjälp av ny teknik. Plötsligt har priserna på gas rasat, USA har blivit världens största producent av naturgas, och Rysslands ekonomi och världspolitiken rubbas. Men de globala konsekvenserna är större än så, enligt kritikerna. De menar att fracking, tekniken för att ta upp skiffergasen, förgiftar grundvattnet, förstör miljön och människors hälsa och ger enormt stora utsläpp av växthusgaser.

Varenda människa på jorden lever nedströms en skiffergasbrunn. Skiffergasutvinning som pågår just nu i Pennsylvania skadar er i Sverige

säger Anthony Ingraffea, professor vid Cornell university i New York. Läs mer i min artikel i Forskning & Framsteg.