Fracking: Den nya gasen – en ödesfråga

Vi lever i gasens guldålder enligt internationella energirådet IEA. Skiffergas, naturgas insprängd i skiffer, kan nu utvinnas och tas upp med hjälp av ny teknik. Plötsligt har priserna på gas rasat, USA har blivit världens största producent av naturgas, och Rysslands ekonomi och världspolitiken rubbas. Men de globala konsekvenserna är större än så, enligt kritikerna. De menar att fracking, tekniken för att ta upp skiffergasen, förgiftar grundvattnet, förstör miljön och människors hälsa och ger enormt stora utsläpp av växthusgaser.

Varenda människa på jorden lever nedströms en skiffergasbrunn. Skiffergasutvinning som pågår just nu i Pennsylvania skadar er i Sverige

säger Anthony Ingraffea, professor vid Cornell university i New York. Läs mer i min artikel i Forskning & Framsteg.

3 thoughts on “Fracking: Den nya gasen – en ödesfråga

  1. Det var ingen munter läsning. Men det jag undrar, är hur detta hänger ihop med Kvarntorpshögen utanför Örebro? Var det inte olja man tog ut ur skiffern där? Liknade processerna varandra? Jag minns från när jag var liten hur högen var varm och det rykte ur den. Men nu är det konstutställning där på somrarna.

  2. Pingback: Fracking: Den nya gasen – en ödesfråga | En doktor i gjuteriet

  3. Jag hade ingen aning, så jag kollade Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarntorpshögen
    och det var mycket riktigt oljeskiffer. Jag tror att man länge har kunnat få fram både olja och gas ur skiffer, men det nya nu är att naturgasen kan utvinnas i stor skala tack vare flera tekniska genombrott, främst att det nu är möjligt att borra horisontellt nere i marken. Det är i sig en fascinerande teknik, tycker jag, om jag bortser från miljökonsekvenserna.

    Snart kommer vi (enligt experterna jag intervjuade) också att se mer och mer fossila bränslen från oljesand, något som bland annat Kanada satsar stort på. Men det är en ännu mer miljöförstörande energikälla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.