Vår tids katedraler byggs i Lund

Att bygga Lunds domkyrka var också ett internationellt projekt. Byggmästarna var från Tyskland och Italien, och stenhuggarna kom från hela Europa. De här anläggningarna är vår tids katedraler

I våras besökte jag ESS och MAX IV, två stora och rätt olika anläggningar för materialforskning som byggs utanför Lund. Mats Lindroos är ansvarig för ESS accelerator, och hans jämförelse med katedralbyggen är träffande, på många sätt. Läs mer här.

Strul försenar studie om dödlig sjukdom

Flera hundra svenskar dör varje år av att stora kroppspulsådern i magen brister. En ny stor studie på sju sjukhus skulle undersöka om en medicin kan hjälpa och förebygga. Men studien, och många andra forskningsprojekt, kan inte bli godkända eftersom etikprövningsnämnden i Uppsala saknar ordförande sedan årsskiftet.

Det är som under tsunamin: Vad ska man med ett regeringskansli till om de inte kan agera när det händer sådana här saker? Det är svårt nog ändå att bedriva forskning i det här landet,

säger Martin Björck, professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet. Läs mer här den 5 januari och när som helst här för prenumeranter.