En värre katastrof väntar Nepal och norra Indien

Jordbävningen som drabbade Nepal den 25 april var bara en försmak, enligt Jean-Philippe Avouac, professor i geofysik, geodynamik och plattektonik vid universitetet i Cambridge i Storbritannien:

Jämfört med vad som måste hända i området var jordbävningen liten.

Nu har han och hans medarbetare för första gången kunnat följa vad som händer i detalj vid en stor jordbävning i Himalaya under hela förloppet, med hjälp av ett nätverk av gps-stationer, radar som mäter landförflyttningar och seismologiska data. Läs mer här.

Himalaya har inte vuxit klart

Himalaya

Mer om årets Crafoordpristagre Peter Molnar, geofysikern som bland annat förklarat Himalayas pågående uppkomst, kan ni läsa här den 19 januari och när som helst här för prenumeranter.

Peter Molnar

Peter Molnar, University of Colorado Boulder i USA

 En mycket värdig pristagare, enligt Martin Whitehouse, försteintendent på Naturhistoriska riksmuseet:

Han har verkligen totalt förändrat vår syn på kontinenterna, alltså den del av jorden som vi lever på. Inte bara om hur de formas och deformeras, utan också om deras betydelse för klimatet. Han har gett oss en ny bild av världen, ur kontinenternas perspektiv.