En värre katastrof väntar Nepal och norra Indien

Jordbävningen som drabbade Nepal den 25 april var bara en försmak, enligt Jean-Philippe Avouac, professor i geofysik, geodynamik och plattektonik vid universitetet i Cambridge i Storbritannien:

Jämfört med vad som måste hända i området var jordbävningen liten.

Nu har han och hans medarbetare för första gången kunnat följa vad som händer i detalj vid en stor jordbävning i Himalaya under hela förloppet, med hjälp av ett nätverk av gps-stationer, radar som mäter landförflyttningar och seismologiska data. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.