CGUJ0USWwAAA89M CGULAbGW0AAdv8C

Björn af Kleen, Fredrik Funck och jag åkte till skogsbrandsområdet i Västmanland, åtta månader senare. Björn skrev ett fint reportage om människorna, jag skrev om naturen och Fredrik tog bilder på svartbrända stammar, avskogade berg, svedjenäva, murklor, stybbskål och gröna skott.

Livet återvänder i Västmanland
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.