Skärmklipp 2016-02-21 08.24.10

Vi kan få en fullständig bild av en historisk lämning på bara timmar eller dagar. Traditionellt har ju annars arkeologer använt hela sin karriär till att gräva ut en enda plats

3D-skanning med laser har revolutionerat den historiska forskningen, räddar hotat kulturarv och har skapat ett helt nytt forskningsfält: cyberarkeologi.

AAAS: 3D-skanning räddar hotade fornlämningar
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.