Om du får mig att tänka om i en fråga så påverkar du mig mer än så. Min nya åsikt kommer att sprida sig till andra frågor som jag också ändrar uppfattning om, då de olika åsikterna är beroende av varandra.

Det är sällan jag skriver om samhällsvetenskaplig grundforskning, men Noah Friedkins och hans medarbetares matematiska modell för hur åsikter sprids och tenderar att bli mer polariserade är verkligen relevant för hur världen ser ut just nu.

Så blir våra åsikter allt mer polariserade
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.