Vår intelligens verkar vara kopplad till förmågan att upptäcka mönster. Varför just mönsterigenkänning är så viktigt är en av frågorna jag vill ha svar på.

Men, kära läsare, i väntan på en förklaring: ett litet minitest. Hittar ni mönstret i hur forskare i fältet väljer titlar till sina böcker?

Skriva bok: Dag 18
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.