Smarta mobiler hotar sällsynta grundämnen

Solceller, vindkraftverk, platta bildskärmar och smarta mobiler är beroende av bland annat indium och sällsynta jordartsmetaller för att fungera. Kina har nästan monopol på gruvproduktionen, och snart kan tillgången där att sina. Att återvinna gammal elektronik kommer inte att räcka för att tillgodose världens behov av metallerna när medelklassen växer i utvecklingsländerna. Läs mer i dagens DN: här den 27 oktober, och när som helst här för prenumeranter.

På Chalmers sjösattes EU:s hittills största forskningssatsning Graphene Flagship för två veckor sedan. Grafen kan så småningom ersätta en del av de hotade grundämnena hoppas forskarna. Läs här den 27 oktober, här för prenumeranter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.