EinsteinI morgon är det 59 år sedan Albert Einstein dog, och i år är det 150 år sedan Rudolf Wall startade Dagens Nyheter. Det senare firar vi nästan varje dag med artiklar från tidningens långa historia, med kommentarer. Här är min debut på sidan, om hur Albert Einstein är en ytterst dålig sinnebild för den typiske forskaren, i alla fall nu, och förmodligen i framtiden. Men föreläsningen han höll i Göteborg 13 juli 1923 hade jag gärna hört.

 

Ingen ny Einstein i framtiden
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.