Skolor använder omstridd metod för autistiska barn

Faciliterad kommunikation är en minst sagt kontroversiell metod för att kommunicera med personer med autism, som Socialstyrelsen, Autism- och Aspergerförbundet, forskare och psykologer världen över avråder och tar avstånd ifrån. Gunilla Thunberg, logoped och forskare vid Sahlgrenska universitets­sjukhusets kommunikations- och dataresurscenter DART, skräder inte orden:

Det är faktiskt inget annat än anden i glaset.

Trots det används den på två gymnasiesärskolor i Göteborg. Gunilla Thunberg kallar det för ett kommunikativt övergrepp på barnen.

Här skriver jag mer om det, och Jens Littorin har intervjuat en person som råkat illa ut på grund av metoden. Min andra artikel, som handlar om vad som hänt runt om i världen där metoden har används, blev aldrig publicerad i tidningen. Därför lägger jag ut den här:

Anklagelser om övergrepp och misshandel 

På flera håll i världen har barn anklagat anhöriga och skolpersonal för övergrepp och misshandel via faciliterad kommunikation. I Göteborg har en elevassistent och en pappa polisanmälts, men polisutredningarna lades ned.

En elevassistent på ett särgymnasium i Göteborg blev polisanmäld för sexuella övergrepp (se artikel här intill) sedan en elev anklagat honom med hjälp av faciliterad kommunikation. En pappa till en annan elev på skolan råkade ut för samma sak.

– De som arbetade på boendet där eleven bodde var övertygade om att pappan var oskyldig och att skolan hade fel. Båda polisärendena blev nedlagda. Men att anklagelserna kommer är inte ovanligt kring faciliterad kommunikation, säger Gunilla Thunberg.

Tidigare har falska anklagelser om övergrepp och misshandel kommit fram i bland annat Australien och Danmark. Ett uppmärksammat amerikanskt fall är Betsy, som 1992 började anklaga sina föräldrar för sexuella övergrepp. Tjugo år senare varnar stödpersonen Janyce Boynton för metoden i tidskriften Evidence-based Communication Assessment and Intervention och beskriver hur smärtsamt det var att inse att det var hon själv och inte Betsy som författat anklagelserna.

Gunilla Thunberg kan förstå varför anklagelserna kommer.

– Pedagogerna är välmenande, men den här metoden som är så gränslös. Den kan verka oskyldig, men kan medföra så svåra saker. Vi vet att övergrepp är vanligt bland barn med funktionsnedsättning. Därför finns oron bland dem som arbetar med barnen, och därför kommer anklagelserna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.