Skriva bok: Dag 3

Boken ska, som en bekant uttryckte det, både handla om kolbaserad och, eventuell framtida, kiselbaserad intelligens. Eller, för att tala klarspråk: jag ska skriva om intelligens hos människor (och andra levande varelser) och hos datorer, alltså artificiell intelligens eller AI.

Men mänsklig intelligens är mitt huvudfokus. När jag skickade ut en allmän förfrågan om forskare i ämnet till alla Sveriges lärosäten och forskningsinstitut fick jag dock mängder av förslag på AI-forskare och mycket få andra namn.

Det för mig tillbaka till frågan från igår: hur forskar man egentligen om intelligens? Den kolbaserade, alltså.

Medvetandet skiljer oss från datorerna

originalProgrammet Alphago slog världsmästaren Lee Sedol i det urgamla asiatiska spelet Go, men kan inte uppleva hur det är att ha sitt barn i knät, äta glass eller få en puss eftersom det saknar medvetande.

Att vi har medvetande är däremot det enda vi kan vara absolut säkra på, enligt René Descartes. Neurologen Christof Koch, som leder Alleninstitutet för hjärnforskning i Seattle i USA, har en del halsbrytande teorier om vad medvetande är, och om vi kan bygga en medveten maskin.

Alphagos segrar milstolpe för utvecklingen av artificiell intelligens

CdaOOSvWoAAz2Q6

Jag är inte säker på att jag representerar hela mänskligheten, men jag tror att jag gör det.

Jag har två nya hjältar: Lee Sedol, världsmästare i det urgamla asiatiska spelet Go, och Demis Hassabis, grundare av företaget Google Deepmind som skapat programmet Alphago, det första som någonsin lyckats slå en professionell Go-spelare.

Go har varit den heliga graalen för utvecklingen av artificiell intelligens. Läs mer om matcherna mellan människan och maskinen här.

Tekniken som tar över ditt arbete

Screen Shot 2015-04-19 at 07.56.40

 

När min storebror började första klass 1969 hälsade läraren klassen välkomna med orden

När ni blir stora kommer hälften av er att ha jobb som inte finns i dag.

En hälsning till sjuåringar i dag skulle kunna vara den motsatta. Om tjugo år kan hälften av alla jobb som finns i dag ha försvunnit eftersom datorer och robotar utför dem bättre, billigare och effektivare. På tisdag träffas ingenjörer, humanister och samhällsvetare på KTH för att diskutera vad det kan innebära för samhället. Läs mer här.

Människor behövs inte när datorer tar över

Screen Shot 2014-08-31 at 08.23.38Just nu, i valrörelsens slutskede, tävlar partierna om vem som kan garantera flest nya jobb. Men utvecklingen ser ut att gå åt rakt motsatt håll, enligt den amerikanske ekonomen Andrew McAfee:

När teknologin kan klara av mer och mer kommer vi att behöva vissa människor mindre och mindre.

I Sverige kan 2,5 miljoner jobb försvinna och ersättas av digital teknik de närmaste tjugo åren, enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning.

Andrew McAfee är medförfattare till den mycket läsvärda boken “The Second Machine Age“, och precis som den industriella revolutionen först tömde jordbruksfälten och sedan fabrikerna på arbetare är det nu dags för kontoren att tömmas, enligt honom.

Jag skulle inte vilja vara en medelbegåvad, medelutbildad tjänsteman i den värld vi mycket snabbt håller på att skapa.

För att våra barn ska klara sig i den framtid vi är på väg emot bör skolan lära dem sådant som datorer ännu inte kan.

Ännu har jag aldrig sett en kreativ dator. Jag har aldrig sett en dator som är innovativ. Jag har aldrig sett en dator med smak, eller en som själv vet vilket problem den ska ta itu med härnäst. Fortfarande är människor bättre på empati och medkänsla, och på förhandling och ledarskap. Det är sådant undervisningen borde handla om.

Läs hela min intervju med McAfee här.