Skriva bok: Dag 3

Boken ska, som en bekant uttryckte det, både handla om kolbaserad och, eventuell framtida, kiselbaserad intelligens. Eller, för att tala klarspråk: jag ska skriva om intelligens hos människor (och andra levande varelser) och hos datorer, alltså artificiell intelligens eller AI.