Boken ska, som en bekant uttryckte det, både handla om kolbaserad och, eventuell framtida, kiselbaserad intelligens. Eller, för att tala klarspråk: jag ska skriva om intelligens hos människor (och andra levande varelser) och hos datorer, alltså artificiell intelligens eller AI.

Men mänsklig intelligens är mitt huvudfokus. När jag skickade ut en allmän förfrågan om forskare i ämnet till alla Sveriges lärosäten och forskningsinstitut fick jag dock mängder av förslag på AI-forskare och mycket få andra namn.

Det för mig tillbaka till frågan från igår: hur forskar man egentligen om intelligens? Den kolbaserade, alltså.

Skriva bok: Dag 3
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.