DNA-teknik leder till svåra etiska dilemman

När någon försvinner i vildmarken skickar vi ut räddningsexpeditioner och hundratals personer går skallgång, även om risken att dö där är mycket mindre än risken att dö för att du har någon av de här mutationerna.

För den isländske neurologen och DNA-pionjären Kári Stefánsson är det alldeles självklart att alla ska få reda på om de bär på anlag för svåra sjukdomar. I Almedalen deltar han i ett seminarium om hur vi ska hantera all ny information som den nya DNA-tekniken ger oss tillgång till.

Första genetiska kartläggningen av en nation

Island är unikt på många sätt. Ett mycket stort antal människor är ättlingar till ett litet antal förfäder. Det finns detaljerade släktregister som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden, och dessutom utförliga medicinska journaler. Och nu har Kári Stéfansson och hans företag Decode kartlagt den genetiska mångfalden för hela nationen.