När någon försvinner i vildmarken skickar vi ut räddningsexpeditioner och hundratals personer går skallgång, även om risken att dö där är mycket mindre än risken att dö för att du har någon av de här mutationerna.

För den isländske neurologen och DNA-pionjären Kári Stefánsson är det alldeles självklart att alla ska få reda på om de bär på anlag för svåra sjukdomar. I Almedalen deltar han i ett seminarium om hur vi ska hantera all ny information som den nya DNA-tekniken ger oss tillgång till.

DNA-teknik leder till svåra etiska dilemman
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.