Första genetiska kartläggningen av en nation

Island är unikt på många sätt. Ett mycket stort antal människor är ättlingar till ett litet antal förfäder. Det finns detaljerade släktregister som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden, och dessutom utförliga medicinska journaler. Och nu har Kári Stéfansson och hans företag Decode kartlagt den genetiska mångfalden för hela nationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.