Island är unikt på många sätt. Ett mycket stort antal människor är ättlingar till ett litet antal förfäder. Det finns detaljerade släktregister som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden, och dessutom utförliga medicinska journaler. Och nu har Kári Stéfansson och hans företag Decode kartlagt den genetiska mångfalden för hela nationen.

Första genetiska kartläggningen av en nation
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.