Mot Jupiter

Nu är det klart! Två svenska instrument kommer med på Europeiska rymdstyrelsen ESA:s sond till Jupiters isiga månar. Mina artiklar om männen bakom ett av dem kunde man läsa förra året i Ingenjören, Populär Astronomi och Upsala Nya Tidning.