AAAS: Antibiotikarester i avloppsvattnet ger multiresistenta bakterier

Vi förorenar hela världen med antibiotika.

säger Diarmaid Hughes, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet. I vårt avloppsvatten finns massor av olika sorters antibiotika i mycket låga koncentrationer. Men det räcker för att skapa multiresistenta bakterier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.