AAAS: Första filmen av en kemisk reaktion

“Nyckeln till all kemi” och “kemins heliga graal”. Forskarna Henrik Öström och Anders Nilsson är inte rädda för att använda överord när de beskriver sitt genombrott: med hjälp av en röntgenlaser har de lyckats fånga på film hur en kemisk bindning blir till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.