CUZex0lU8AAJ1w1.png_large

Vi utsätter oss själva för enormt stora risker när vi ändrar oceanernas kemi och fysik.

Klimatförändringarna påverkar haven mer än något annat, men varmare temperaturer, försurat vatten och syrebrist under havsytan är inte lika lätt att se som smältande glaciärer, heta somrar och skogsbränder. Och mer än hälften av haven är internationellt vatten riskerar de att glömmas bort i klimatförhandlingarna, varnar forskare.

Klimatet förändras även under ytan
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.