Expert: Bantat bistånd kan ge klimatflykt

Klimatförändringarna kan ge ännu värre flyktingkatastrofer när torka, översvämningar, brist på rent vatten och extremt väder leder till fattigdom, matbrist, politisk oro, krig och konflikter. Och det är viktigt att inte dra ned på biståndet, menar bland andra statsvetaren Malin Mobjörk.

Det är politiskt viktigt att vi inte väljer mellan att hjälpa där eller här. Det måste vara både och. Därför är det fel att låta biståndsbudgeten bära flyktingmottagandet eftersom det kan innebära minskade satsningar på förebyggande åtgärder. Många delar av samhället måste vara med och bekosta detta, annars kommer vi att ställas inför omfattande humanitära katastrofer.

Läs mer här.

Klimatet förändras även under ytan

CUZex0lU8AAJ1w1.png_large

Vi utsätter oss själva för enormt stora risker när vi ändrar oceanernas kemi och fysik.

Klimatförändringarna påverkar haven mer än något annat, men varmare temperaturer, försurat vatten och syrebrist under havsytan är inte lika lätt att se som smältande glaciärer, heta somrar och skogsbränder. Och mer än hälften av haven är internationellt vatten riskerar de att glömmas bort i klimatförhandlingarna, varnar forskare.

Koldioxid under jord kan rädda klimatet

CStQPkKWsAArNlE.png_large

Koldioxidlagring, att fånga in koldioxid och pumpa ned den i marken, är en av alla insatser som måste till om vi ska kunna begränsa uppvärmningen till två grader vid seklets slut.Om vi lagrar koldioxid från förbränning av biobränsle blir resultatet dessutom ett minusutsläpp, eftersom vi tar bort kol ur den naturliga kolcykeln. Frågor och svar om koldioxidlagring finns här, den längre artikeln finns här.

Mer drastiska åtgärder, som att släppa ut svavel högt upp i atmosfären, bör vi dock vänta med.

 

Världen ställer om

CRk-8jbWcAAeR7y.png_large

I december ska världens länder komma överens om ett nytt klimatavtal. Nu börjar vår satsning inför mötet i Paris. Jag skriver om bakgrunden: nio frågor och svar om problemet, och om att läget är allvarligt men inte hopplöst.

Alla våra artiklar inför klimatmötet finns samlade här.