Skärmklipp 2016-01-31 08.24.17

Jupiter, Marduk, lertavlor, gåtfulla kilskriftstexter, astronomi, detektivarbete på British Museum, astrologi och abstrakt geometri som de gamla babylonierna tydligen behärskade 1400 år innan vi trodde att den uppfanns i Oxford och Paris. Dagens vetenskapssida innehåller en hel del.

Babylonierna förutsåg Jupiters gång
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.