Efter påstötningar från människor som menar att de lider av så kallad kronisk borrelia, och som åker till bland annat Tyskland för att få diagnoser och behandlingar, har Smittskyddsinstitutet gjort en ordentlig utredning av det vetenskapliga stödet för olika diagnosmetoder. Resultatet visar att den svenska vården använder de bästa tillgängliga metoderna, och att det inte finns något systemfel, vilket kritikerna hävdar. Statsepidemiolog Anders Tegnell svarar på tre frågor om utredningen.

”Diagnostiken för borrelia i Sverige den bästa möjliga”
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.